Oue & Valsgaard Kirke

 

Oue &

Valsgaard

kirke

 

 

 

Gudstjenester

Marts

 

Oue kirke

Valsgaard kirke

1. marts Dialoggudstjeneste                   19.30
4. marts 3. søndag i fasten 11.00 9.30
11. marts Midtfaste   9.30 Jane Jelsbak
18. marts Mariæ bebudelse 9.30 11.00
25. marts Palmesøndag   14.00 Børnegudstjeneste
29. marts Skærtorsdag 9.30 11.00
30. marts Langfredag 11.00 9.30

 

 

April

 

  Oue kirke

Valsgaard kirke

1. april Påskedag 9.30 11.00
2. april 2. påskedag   19.30
8. april 1.søndag efter påske   9.30 Jane Jelsbak
15. april 2.søndag efter påske 11.00  
22. april 3.søndag efter påske 9.30 11.00
27. april Store bededag   9.30
29. april 4.søndag efter påske 10 konfirmation  
       

 

Maj

 

Oue kirke

Valsgaard kirke

5. maj Konfirmation   8.30 & 10 & 11.30
6. maj Konfirmation   10.00
10. maj Kristi himmelfartsdag 9.30 11.00
13. maj 6. søndag efter påske 11.00 9.30
20. maj Pinsedag 9.30 11.00
21. maj 2. Pinsedag Bramslevbaker kl. 11 Bramslevbakker kl. 11
27. maj Trinitatis søndag 11.00 9.30

 

Kirkebil

Til alle gudstjenester og arrangementer er det muligt at bestille kørsel, såfremt man har et kørselsbehov.
Ring venligst dagen før til Oue-Valsgaard taxi, tlf. 9855 8083
 

Altergang

Ved hver gudstjeneste indbydes der til altergang, dog ikke langfredag.

Altergangen indledes med lovprisning og indstiftelsesordene. Efter indstiftelsesordene går man til altret og knæler for modtagelsen af brød og vin. Kørestolsbrugere kan køre op til alterbordet. Graveren er behjælpelig med at lægge en rampe.

Syge og døende kan altid ringe efter præsten for hjemmealtergang.

Børn med til gudstjeneste

Børn er meget velkomne i kirkerne. Der er lidt legetøj i kirkerummet til de små.

Mødre må meget gerne amme deres små i kirken! Skift ble hvor det er muligt, på en kirkebænk eller i våbenhuset, hvis der er varmt nok. Der er toilet og varmt vand i graverbygningen.

Vores erfaring er, at de små børn ikke forstyrrer gudstjenesten, når blot de får lov at færdes frit. Eksempelvis lade dem under dåbsgudstjenesten gå frem og tilbage mellem familiemedlemmer. Tvinger man en to-årig til at sidde helt stille, sker let det modsatte. Omvendt, hvis barnet går rundt, måske op til altret og kigger på præsten, så oplever det noget, det får tiden til at gå. Præsten er ikke bange for børn!

Selvfølgelig er det naturligt, at de voksne griber ind, hvis lydniveauet stiger, så ingen kan høre noget. Man kan sagtens komme og gå under gudstjeneste forløbet. Vi kalder selvfølgelig de familiemedlemmer ind, der er gået lidt ud,  når det bliver dåbstid.

Barnevogne må gerne stå enten i våbenhuset  eller i selve kirkerummet, så man kan høre den lille!

 

Fotografering

Vi har ingen problemer med fotografering i vores kirker, blot det  foregår diskret. Den der tager billeder må helst ikke  gå rundt eller gå op til alteret, men finder et godt sted fra kirkebænkene at tage billederne fra.

 

 

Degn Grafisk