Oue & Valsgaard Kirke

 

Oue & Valsgaard

kirke


 

 

 

 

 

Velkommen til

Oue og Valsgaard sognes hjemmeside

 

Nyt fra Menighedsrådet:

1. søndag i advent tiltrådte det nye menighedsråd. Der er nu 10 medlemmer i rådet, 5 fra hvert sogn. Vi byder velkommet til Birgitte, som nyt medlem og til suppleanterne to nye Marianne og Bent, samt Terkel går fra medlem til suppleant. Vi siger tak til afgående medlemmer. Tak til Ellen og Terkel. Tak til Kent, som også i en lang periode har trukket læsset som formand. Vi håber stadig at se jer.

 

Vi har torsdag den 1. december 2016 budt vores nye Graver på Valsgaard Kirkegård velkommen. Arbejdet på og omkring en kirke kender Michael godt til. Vi håber, at I vil tage godt imod ham. Vi ser meget frem til at arbejde sammen med ham.

 

-------------------------------------------------------------

 

Her på siden kan du finde mange af aktiviteterne, som sker ud fra vores kirker. 

Se under fanerne til venstre.

I de kommende måneder op til jul er der både Familiegudstjenester, koncerter, Julestue og mange andre ting.

Tid og sted kan både ses under fanen "Kirkebladet" samt aktiviteter.

 

Husk også muligheden for Kor og Babysalmesang.

 

 

 

Kirkens døre er åben,  se under fanen til "Gudstjenester", hvor og hvornår der er gudstjenester i sognenes kirker velmødt! 


 

 

   

 

Degn Grafisk