Oue & Valsgaard Kirke

 

Husk

Menighedrådsvalg

2016

 

 


 

 

 

 

 

Velkommen til

Oue og Valsgaard sognes hjemmeside

 


Orienterings- og opstillingsmøde i Konfirmandhuset i Oue 

den 13. september 2016 kl. 19.30

 

Vi er i et spændende valgår, det betyder, at der kan vælges nyt menighedsråd i efteråret.  

Hvis du går og overvejer at stille op, men ikke helt ved, hvad det indebærer,vil der til mødet, være en orientering om opgaverne. Du er også velkommen til at kontakte en i rådet.

Kontaktoplysninger findes under fanen "Menighedsråd".

 

Vi ser frem til en god aften og mange fremmødte.


Orienteringsmødes dagsorden
1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Menighedsrådets opgaver og kompetencer
4. Redegørelse for menighedsrådets arbejde siden sidste menighedsrådsvalg
5. Redegørelse for kommende opgaver for menighedsrådet
6. Redegørelse for reglerne for opstilling af kandidatlister og afvikling af valget  

 

Dagsorden til opstillingsmøde

1. Valg af stemmetællere
2. Opstilling af kandidater til menighedsrådet

a.Navneforslag
b.Præsentation af kandidater til menighedsrådet
c. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne
d. Afstemning

3. Meddelelse af afstemningsresultatet
4. Valg af stillere (mindst 5, højst 15)
5. Aftale mellem kandidater og stillere om supplering af kandidatlisten
6. Eventuelt
 

 

Kirkens døre er åbne,  se under fanen til venstre under "Gudstjenester", hvor og hvornår der er gudstjenester i sognenes kirker velmødt! 

 

Se mere under fanen med "Aktiviteter".
 

 

   

 

Degn Grafisk